Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı paylaştı: Başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda; “Bakanlığımız İstanbul Vilayetinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrasına nazaran, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın Ek 2’inci hususunun (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle, yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın
sözleşmeli 14 Bahçıvan konumu için alım yapılacaktır.” denildi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular elektronik ortamda 02/07/2023-/16/07/2023 tarihleri ortasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını
gerçekleştirecek.

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususundaki genel kaideler ve ilan edilen münhal durum için belirtilen özel kurallar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,

5. Askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir